Swedish massage Klasikinis masažas

A Swedish Massage involves the rhythmic application of a range of massage strokes and techniques as part of a highly relaxing routine. It is a gentle style of massage designed to help the client relax and unwind. It is performed on a massage table and using massage oil and towels to provide warmth and maintain privacy .

             Swedish massage is good for:

 • easing muscular strain
 • improving circulationhelping to keep ligaments and tendons supple
 • reducing emotional and physical stress.

———————————

  Klasikinio masažo  metu naudojami ritmiški kirčiai, paspaudimai ir paglostymai su tikslu pasiekti atsipalaidavimo būseną. Tai yra švelnus masažo stilius skirtas padėti klientui atsipalaiduoti ir nurimti. Masažas atliekamas ant masažinio stalo, naudojant masažinį aliejų. Privatumui užtikrinti ir šilumai palaikyti kūnas pridengiamas rankšluosčiu.

           Klasikinis masažas padeda:

• atpalaiduoti įsitempusius raumenis
• pagerinti kraujo apytaką
• palaikyti raiščių ir sausgyslių elastingumą
• sumažinti emocinį ir fizinį stresą…

 

Reiki

The individual lies down, fully clothed, on a massage-table.The practician uses traditional hand movements, hand-positioning and targeted hand-resting with minimal pressure on or slightly above the body and the transfer of energy takes place. Each hand position is held until the practitioner senses that the energy has stopped flowing.

Conditions that REIKI Can help;

 • Chronic pain
 • Stress
 • Recovery from surgery
 • Side effects of chemotherapy or radiation for cancer
 • Improving immunity
 • Anxiety
 • Heals infections and inflammations…

——————————–             

Asmuo atsigula ant masažinio stalo pilnai apsirengęs. Praktikas naudoja tradicinius rankų judesius, fiksuotas rankų pozicijas, minimaliai liečiantis prie kūno arba laikant rankas virš kūno, siunčiant energiją. Kiekviena rankų pozicija laikoma kol praktikas pajunta, kad energija nustoja tekėti.

   REIKI gali padėti esant:

• Chroniškam skausmui
• Stresui
• Nerimui
• Infekcijoms ir uždegimams
• Gyjant po operacijos, po chemoterapijos arba radioterapijos ….

Services

Shamanic session Šamaninė sesija

                         Recommended if:

 • Feeling that something is lost or missing inside (not „ completed “)
 • Feeling like balance is lost, lack of confidence, there is no power to act, to pursue the goals
 • Having long lasting wound in the soul (as a result of negative relationships, intake of alcohol or drugs, severe illness, car accident, traumatic experiences, surgery, experienced physical or mental violence, long lasting mourning)
 • Heavy energy at home
 • Feeling pain in the body or soul
———————————
               Rekomenduotina jeigu:

• jaučiatės lyg kažko trūksta viduje, esate „nepilnas“;
• jaučiatės išbalansuotas, veikiamas senų nusistovėjusių modelių ir negalintis išeiti iš užburto rato;
• neturite jėgų veikti, siekti tikslų;
• ilgą laiką turite žaizdą sieloje ( ilgalaikiai negatyvūs tarpusavio santykiai, narkotikų ar alkoholio vartojimas, sunki liga, auto įvykis, operacijos, traumos, patirtas fizinis ar psichinis smurtas, užsisenėjęs artimųjų gedėjimas);
• namuose tvyranti sunki energija;
• jaučiamas skausmas kūne ar sieloje

Energy Rebalancing Energijos Rebalansavimas

Energy Rebalancing is a natural, non-invasive and completely safe
Energy Healing Therapy. It works by bringing equilibrium and harmony
to your natural energy at the physical, emotional, psychological, and
spiritual levels. It results from the flow of beneficial energy,
channeled by the Healer to you, allowing your natural resources to
work in the most efficient ways to help in your healing, and to lead
to well-being.The client  will lie completely dressed  on the massage
table. Pillows will be provided to support the head and knees, and a
blanket will wrap the client to maintain a comfort.

——————————–   

Energijos subalansavimas suteikia  pusiausvyrą ir harmoniją
fiziniame, emociniame, psichologiniame ir dvasiniame lygmenyse. Tai
įvyksta tekant gydančiajai energijai, kurią gyduolis nukreipia į
klientą. Dėka to, kliento natūralūs šaltiniai veikia efektyviau,
padeda gijime ir veda į gerą savijautą. Klientas nusirengęs atsigula
ant masažinio stalo, užklojamas antklode. Po keliais ir galva
padedamos pagalvės. Geriausiam rezultatui pasiekti, naudojama masažo, kvėpavimo ir nelietimo technikos.